İnşaat Kentsel Dönüşüm

insaat-kentsel-donusum

İnşaat Kentsel Dönüşüm

İnşaat Kentsel Dönüşüm,6306 sayılı tehlike Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 6, 5. madde gereğince Bakanlık;. kamu ve özel yerlerin işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat ya da hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya ya. da yaptırmaya, arsa başına düşen payı belirlemeye yetkilidir. Bu düzenlemedeki uygulamalar, 4/1/2002 tarihinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun tabi idareler ile iş birliği ile ya da gerçek ve özel hukuk tüzel bireyleri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.

İnşaat Kentsel Dönüşüm

Bu düzenleme daha geniş bakılarak riskli alanlarda yapılacak toplu yapılaşma projelerine ilişkindir. Bu alanlarda inşaat öncesi Bakanlık ya da idareler tarafından, şehir planlayıcıların ve tasarımcıların şehrin diğer bölgelerle hep birlikte. şehir planları ve kentsel tasarımlar hazırlatılmaktadır. Spor alanları, eğitim ve sağlık alanları, ibadet alanları ve yeşil alanlarla parklar ve diğer sosyal ve kültürel anlamda donatı alanlarının da yer aldığı bu projelerdeki yapılar Bakanlık ya da belediyeler yahut il özel idareleri tarafından TOKİ’ye, müteahhitlere ya .da inşaat yatırımcılarına kat karşılığı ya da hasılat paylaşımlı olarak ihale edilmektedir.

İnşaat Kentsel Dönüşüm Kanunda Nisan 2016 tarihinde yapılan değişikliklerle Ek Madde 1 hükmü ile, riskli alanlarda bir bölümü hakkında. Musttan inşaat yapım işlerinin Kamu İhale Kanununun 21. Maddenin hükmüne göre pazarlık üslubunda yapılacağı aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir:

“(1) a) Kamu düzeni ya da güvenliğinin olağan hayatı durduracak ya da kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu. yerlerde; planlı ve altyapı hizmetleri yetersiz olan ya da imar yönetmeliğine aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı veya altyapısı hasarlı olan alanların,

b) Birinci fıkranın bendi uyarınca belirlenen riskli alanların kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirmiş .olan her çeşit mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 Kanun sayılı maddede 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hallere dayanan işlerden sayılır.” Villa Tadilatı

İnşaat Kentsel Dönüşüm

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Sosyal Medya;
instagram
Facebook

Projelerimizden hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin

İLETİŞİME GEÇ
Open chat

Zetyazilim Musttan Dijital'de Gücünü Dijital Pazarlama Ajansı Zetyazılım'dan almaktadır.

KATALOG